top of page

Ochrana osobních údajů

Kladu velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími relevantními právními předpisy jsme zavázáni chránit informace, které od vás shromažďuji při používání mých služeb. Tento dokument informuje o tom, jaké údaje shromažďuji, proč je shromažďuji, jak je používám a jaké máte možnosti ohledně jejich užití a přístupu k nim.

2. Shromažďování osobních údajů
Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při objednání našich služeb, jako jsou jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo. Můžeme také shromažďovat informace o vašich psích modelech pro účely plnění smlouvy.

 

3. Použití osobních údajů Vaše osobní údaje používáme za účelem:

  • Zpracování vašich objednávek

  • Komunikace s vámi ohledně poskytovaných služeb

  • Zlepšení kvality našich služeb a webových stránek

  • Marketingových a promočních akcí s vaším předchozím souhlasem

 

4. Sdílení osobních údajů
Osobní údaje sdílíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smluvních závazků, nebo pokud nás k tomu zavazuje zákon. Smluvními partnery, kteří mohou mít přístup k vašim údajům, jsou například tiskárny nebo poskytovatelé poštovních služeb.

 

5. Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro dodržení právních požadavků.

 

6. Bezpečnost osobních údajů
Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, ztrátou nebo zničením.

 

7. Vaše práva
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

 

8. Kontaktní informace
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: psifotografka@gmail.com

 

9. Změny zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady mohou být občas aktualizovány. Jakékoli změny budou zveřejněny na našem webu a v případě významných změn vás budeme informovat přímo.

Datum účinnosti: 1.11.2023

bottom of page